YENİLEME EĞİTİMİ PROGRAMI

Toplam süresi 60 ders saatlik bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5118 sayılı kanunda belirtildiği üzere, özel güvenlik eğitim programlarına katılarak alınan sertifikaların kullanım izni beş yıl süre ile sınırlandırılmıştır. Sertifikaların beş yıllık kullanım süresi yaklaşan çalışanların göreve devam edebilmeleri için kendilerinden en az 3-6 ay kala yenileme eğitim sertifikası istenir. Ayrıca, özel güvenlik şirket ve özel güvenlik eğitim kurumlarının yöneticilerinin de beş yılda bir yenileme eğitim sertifikalarını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Yenileme eğitim programının süresi içinde on saati silah eğitimi verilir. Eğitim programı sonunda sınavda başarılı olanlara yenileme sertifikası düzenlenir.

TEMEL EĞİTİM

YENİLEME EĞİTİMİ

DERS

SAAT

DERS

SAAT

Özel Güvenlik Hukuku veKişi Hakları

20

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

10

Güvenlik Tedbirleri

20

Güvenlik Tedbirleri

10

Güvenlik Sistem ve Cihazları

 5

Güvenlik Sistem ve Cihazları

3

Temel İlk Yardım

10

Temel İlk Yardım

4

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

8

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

4

Etkili İletişim

12

Etkili İletişim

8

Kalabalık Yönetimi

10

Kalabalık Yönetimi

4

Kişi Koruma

 9

Kişi Koruma

4

Genel Kollukla İlişkiler

4

Genel Kollukla İlişkiler

2

Silah Bilgisi ve Atış

20

Silah Bilgisi ve Atış

10

Uyuşturucu Madde Bilgisi
2
Uyuşturucu Madde Bilgisi
1

TOPLAM

120

 

60

Gezen güvenlik Kurs kayıtları

Eğitimlerimize online olarak hemen kayıt olabilirsiniz.